Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Φράγμα Πείρου-Παραπ είρου και στο “Prevedos Center” του Γυμνασίου Σταυροδρομίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ