Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Τομέα του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) ΔΔΕ Αχαΐας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ