Ηλεκτρονική επικοινωνία υποψήφιων αναπληρωτών με ΟΠΣΥΔ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν για τεχνικά θέματα αυστηρά, μόνο ηλεκτρονικά στο email opsydhelp@minedu.gov.gr