Πρόσκληση σε συνεδρίαση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαμονής διατροφής μαθητών για Πανελλήνιους αγώνες κλασικού αθλητισμού

πρόσκληση