Προς τις υποψήφιες Διευθύντριες και τους υποψήφιους Διευθυντές

Σας διαβεβαιώνω ότι για τη διαμόρφωση του προσωρινού αξιολογικού  πίνακα  έγινε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από εκπαιδευτικούς και διοικητικούς της ΔΔΕ, με  απασχόληση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα πιεστικά όρια των προθεσμιών. Η προσπάθεια όλων, τόσο των συμμετεχόντων, όσο  και της διοίκησης,  αποσκοπεί στη διόρθωση   των αμφισβητούμενων σημείων του προσωρινού αξιολογικού πίνακα και στη διαμόρφωση και μέσω των ενστάσεων ενός κοινά αποδεκτού  οριστικού αξιολογικού πίνακα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασίας σας και για  τις προτάσεις- παρατηρήσεις σας στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα που ανακοινώθηκε.

                                                  Ο Διευθυντής ΔΔΕ Αχαΐας

                                                        Γεώργιος Αφράτης