Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας που μετατέθηκαν ή ζήτησαν βελτίωση θέσης ή ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή παρέμειναν υπεράριθμοι σε σχ.μονάδες Γενικής Παιδείας

Απόφαση