ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τους τύπους σχολείων που δύναται να επιλέξει ο/η κάθε υποψήφιος/α  Διευθυντής/τρια Σχ. Μονάδων Αχαΐας.
 
Σε περίπτωση παρατηρήσεων/διαφωνιών επί του πίνακα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ηλεκτρονικά (mail@dide.ach.sch.gr) μέχρι και την Παρασκευή 21/7/2017.