Πρόσκληση μόνιμων διοικητικών υπαλληλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικου-Οκονομικού και εκπαιδευτικών ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

170802-7ΦΡΟ4653ΠΣ-ΦΙΞ.pdf