Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εκπ/κού σε θέση προϊσταμένου-νης τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της ΔΔΕ Δυτ. Αττικής

Πρόσκληση