Ανακοίνωση :Παράταση παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, παραμένουν στη σχολική μονάδα προσωρινής τους τοποθέτησης (του σχ. έτους 2016-17) ,όπου και θα παρουσιαστούν αύριο 1/9/17, μέχρι την απόφαση τοποθέτησής τους για το σχ. έτος 2017-18 από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.