Επαναπροκήρυξη εκδ. ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο ΚΠΕ Ακράτας/Λίμνη Τσιβλού του Γυμνασίου Σταυροδρομίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ