Απόσπαση και Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε κενούμενη θέση Υπεύθυνου ΣΣΝ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Απόφαση