Επαναπροκήρυξη εκδ. ενδιαφέροντος για μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη του Πειραματικού ΓΕΛ Πάτρας (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ