ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης διοικητικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ