Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ην πλήρωση θέσης του αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ