Οδηγία για την ανανέωση απόσπασης των εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου

εγκύκλιος