Οι εξετάσεις πιστοποίησης

Οι  Εξετάσεις  Πιστοποίησης για τους Αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας της Α Φάσης και της Πιλοτικής Εφαρμογής  θα  διεξαχθούν  στις  7  Ιουλίου  2018. Λεπτομέρειες  για  τη  διεξαγωγή  των εξετάσεων πιστοποίησης θα ανακοινωθούν στην  ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ  (http://www.eoppep.gr/index.php/el/).