ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α΄ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β΄ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Έγγραφο