Απόσπασμα Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Λουσικών, για CERN

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ