ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ