Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της μετακίνησης Erasmus+KA2 (7 ημερών από 07.-14.11.2018) του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Gdansk/Πολωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ