Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στην ΔΔΕ Αχαΐας

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για

  1. Αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ
  2. Λειτουργικά υπεράριθμους και σε Διάθεση ΠΥΣΔΕ

μέχρι σήμερα Πέμπτη 6-9-2018 και ώρα 24.00.

Η υπογεγραμμένη αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΔΔΕ Αχαΐας μέχρι αύριο Παρασκευή 7-9-2018 στις 09.00 πμ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εκκρεμότητα στα δικαιολογητικά (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, κλπ) της αίτησης που έχουν ήδη υποβάλλει, παρακαλούμε όπως τα προσκομίσουν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

(ΔΕΝ αφορά τις Τεχνικές Ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, καθώς και τις ειδικότητες ΠΕ05 – ΠΕ11 – ΠΕ86,  για τις οποίες θα εκδοθούν νεότερες, ξεχωριστές ανακοινώσεις)