ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.ΙΕΚ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019_ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόφαση