Αξιολόγηση προσφορών για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γενικού Λυκείου Καστριτσίου στη Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση