Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκδρομή στην Αθήνα του 16ου Γυμνασίου Πατρών

Πρακτικό