Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στην Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ με βάση τη σειρά κατάταξής τους, τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τις ανάγκες της ΔΔΕ Αχαΐας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ