Απόσπασμα Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη/παροχή υπηρεσιών Οργανωμένου Ταξιδίου μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας, στο πλαίσιο πρόσκλησης Ελληνικού σχολείου, στο Βουκουρέστι Ρουμανίας

Πρακτικό