Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιο της μετακίνησης Erasmus+KA229 από 11.-18.05.2019 του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών στη Βρέμη/Γερμανίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS+_Bremen