ΓΕΛ Καστριτσίου: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της μετακίνησης Erasmus+ΚΑ229 του ΓΕΛ Καστριτσίου στην Πιατσέντζα, Ιταλία

Προκήρυξη