Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων με την ειδική κατηγορία “τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό” και υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2019-2020

Οδηγίες για τις επαναληπτικές εξετάσεις ΤΕΦΑΑ