Πίνακες μορίων αιτούντων απόσπαση/τοποθέτηση εντός ΠΥΣΔΕ

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε τους πίνακες μοριοδότησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση.

Ενστάσεις επι των πινάκων μπορείτε να κάνετε μέχρι τη Δευτέρα 9/09/2019 και ώρα 10.00πμ.

Οι ενστάσεις μπορούν είτε να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην ΔΔΕ Αχαΐας είτε να αποσταλλούν, στο email: mail@dide.ach.sch.gr ή στο fax: 2610465860.