Πίνακες μορίων αιτούντων απόσπαση/τοποθέτηση εντός ΠΥΣΔΕ

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε τους πίνακες μοριοδότησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση.

Ενστάσεις επι των πινάκων μπορείτε να κάνετε μέχρι τη Δευτέρα 9/09/2019 και ώρα 10.00πμ.

Οι ενστάσεις μπορούν είτε να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην ΔΔΕ Αχαΐας είτε να αποσταλλούν, στο email: mail@dide.ach.sch.gr ή στο fax: 2610465860.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΕΦΑΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ_πρόγραμμα_ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΦΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019_signed.pdf

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων με την ειδική κατηγορία “τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό” και υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2019-2020

Οδηγίες για τις επαναληπτικές εξετάσεις ΤΕΦΑΑ