Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Καστριτσίου στη Θεσσαλονίκη

ATT00552.pdf