παγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων

σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των

μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε

Ε.Π.Α.Λ.

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ