ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

002.jpg