Κατάθεση αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτικού

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών

  1. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από την 1η έως και την 10η Απριλίου.
  2. Την αίτηση παραίτησης μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr) ή στο fax 2610465860.

3)      Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης, οι εκπαιδευτικοί που δεν θα υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης της αίτησης παραίτησης, θα τα υποβάλλουν μετά την 10η Μαΐου κατόπιν νεοτέρας ανακοίνωσης.