Οδηγίες για την επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων

Οδηγίες σχετικές με προετοιμασία σε υποψήφιους/ες Πανελλαδικών Εξετάσεων περί εισαγωγής στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας & Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

odigies.pdf

210520_116240.2250.20.05.2020.pdf