Ενημέρωση για τον προγραμματισμό του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών

Χρονοδιάγραμμα