Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

ΕΞΕ – 98016 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΥA που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2021

ΦΕΚ Β 3046_20_ΥΛΗ ΠΑΝ2021