Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων 2020

ΕΞΕ – 98117 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη

Συμπληρωματική Προκήρυξη