Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων Δ-ντών/ντριών Σχολ. Μον. ΔΔΕ Αχαΐας για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες

14598_ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ