Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ της Β΄ Φάσης Αναπληρωτών, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 125803/Ε4/21-09-2020 Απόφαση του ΥΠΠΑΙΘ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοmail@dide.ach.sch.gr).

(Σημειωτέον ότι αιτήσεις δεν μπορούν να υποβάλλουν οι αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ που συμμετείχαν και στην Α΄ φάση, καθώς αυτοί έχουν τοποθετηθεί οριστικά.)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ