Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, ΣΜΕΑΕ – ΤΕ της Β΄ Φάσης Αναπληρωτών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για οριστική τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοmail@dide.ach.sch.gr).

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ