Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕ03, ΠΕ04 (Α΄ και Β΄ φάσεις Αναπληρωτών), ΠΕ78, ΠΕ86, ΠΕ87.02 (μόνο της Β΄ φάσης Αναπληρωτών)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας της Β΄ Φάσης Αναπληρωτών, καθώς και εκείνοι της Α΄ Φάσης των ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04, που προσελήφθησαν με την υπ. Αριθμ. πρωτ. Φ.16/15673/28-08-2020 απόφαση του Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι,αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοmail@dide.ach.sch.gr).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06 θα υπάρξουν νεώτερες αναρτήσεις τις επόμενες ημέρες.