Τροποποίηση Απόφασης με αρ. πρωτ. 16761/08.09.2020 με θέμα “Καθορισμός αριθμού κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ – Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ – Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2020-2021”

Ενημερωθείτε για την τροποποίηση της απόφασης με αρ. πρωτ. 16761/08.09.2020 και θέμα “Καθορισμός αριθμού κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ – Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ – Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2020-2021”.

– Τροποποίηση Απόφασης με αρ. πρωτ. 16761/08.09.2020