Εκλογές αιρετών 2020 – παράταση προθεσμίας

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

– Παράταση υποψηφιοτήτων εκλογές 2020_ΩΝΒ546ΜΤΛΗ-8Σ5-1