Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ενημερωθείτε για την τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Αχαΐας.

– Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ΠΔΕ Α’ Φάση 25.09.20