Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Δ/ντών Σχ. Μονάδων ως μέλη στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής – Προθεσμία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ως μέλη στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Δυτικής Ελλάδας.

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής