42η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η 42η Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, με τίτλο “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού“:

42η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ (Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ)