Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού / Πυροσβεστικού Σώματος, Στρατιωτικές και Ελληνικής Αστυνομίας

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

– Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ)